Konstnärligt initiativ med fokus på demokratifrågor

Vad är det som bestämmer demokratins gränser? Är det okej med civil olydnad? På vilket sätt kan scenkonsten bidra till diskussionen om en av vår tids största ödesfrågor?

2016 tog Riksteatern beslut om att under flera år konstnärligt satsa på scenkonst som fokuserar på vår tids stora existentiella ödesfrågor, bland annat de som rör begreppet demokrati.

Genom denna konstnärliga satsning bidrar Riksteatern genom angelägen scenkonst till det offentliga samtalet om demokrati. Förhoppningen är satsningen ska stärka engagemanget bland de som redan idag är aktiva i Riksteatern och samtidigt hitta fram till helt nya målgrupper.

Varje säsong fram till 2020 kommer därför två produktion per tematiskt spår att ingå i Riksteaterns utbud. Här kommer den lokala teaterföreningen att kunna spela en nyckelroll på sin ort och visa på hur scenkonst kan användas för att diskutera angelägna ämnen och därmed locka nya grupper till teatersalongen.

Riksteatern är, och ska vara, en del av sin samtid. Ett av Riksteaterns uppgifter är att bidra till att människor ska känna delaktighet i konsten och samhället och därmed vara med och forma framtidens demokrati.

Därför söker Riksteatern aktivt nya vägar och uttryck för att fortsätta vara en angelägen och moden aktör, lokalt och regionalt såväl som över hela Sverige.

Under våren 2018 visas produktionen Sång till välfärden som ett led i denna konstnärliga demokratisatsning.

Sång till välfärden
Svensk välfärd rymmer allt från gemenskap och framtidstro till ensamhet och besvikelser. Detta och mycket mer får plats i körverket Sång till välfärden som är fyllt av svenskt vemodssväng och modern kampsång.

Intresset för att sjunga i kör växte fram samtidigt som svenska välfärden. Därför kommer också en lokal kör från varje ort utgöra själva hjärtat i varje föreställning.

Är du engagerad i demokratifrågor?
Vill du bidra till det lokala samtalet om demokratifrågor?
Varmt välkommen att kontakta din lokala riksteaterförening och engagera dig:
www.riksteatern.se/riksteaterforeningar 

Sång till välfärden kommer att visas på följande orter:
5/3 Sollefteå, 10/3 Karlstad, 15/3 Ystad, 16/3 Simrishamn, 19/3 Hallunda, 20/3 Handen, 22/3 Mölnlycke, 24/3 Norrtälje, 26/3 Sandviken, 27/3 Tierp, 10/4 Strömsund, 11/4 Östersund, 14/4 Nordmaling, 15/4 Umeå, 17/4 Storuman, 18/4 Vilhelmina, 21/4 Örebro, 24/4 Linköping, 26/4 Växjö, 27/4 Landskrona

Tidigare produktioner inom det tematiska spåret Demokratins gränser:
Olydnad (hösten 2017) av regissören Lisa Färnström, scenografen Emma Örn och dramaturgen Eva-Maria Dahlin.